Crumble Privacyverklaring

Crumble vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw privacygevoelige gegevens. Wij houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. We leggen je graag uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel je je persoonsgegevens aan ons kunt verstrekken.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

We gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor je ons toestemming hebt gegeven.

Het kan gaan om het:

  • uitvoeren en opvolgen van bestellingen
  • informeren over nieuwe producten en ontwikkelingen
  • verzenden van mailings
  • uitvoeren van marktonderzoek

Wil je geen gebruik maken van bepaalde diensten, dan kun je je toestemming intrekken. Daarvoor klik je op de afmeldbutton of stuur je ons een mail met als onderwerp “Intrekking toestemming” naar ons mailadres [email protected].

De beveiliging van je persoonsgegevens

Om je persoonsgegevens veilig te houden, gelden specifieke privacy-eisen voor onze medewerkers. We werken op basis van need-to-know: alleen de mensen die daadwerkelijk aan je bestelling werken, hebben toegang tot je persoonsgegevens. Medewerkers zijn verplicht om eventueel verlies van persoonsgegevens zo snel mogelijk te melden. Je persoonsgegevens zijn zowel schriftelijk als digitaal beveiligd volgens de minimale wettelijke eisen. Ze worden niet langer bewaard dan nodig, tenzij dat wettelijk verplicht is. Zodra je persoonsgegevens niet langer nodig zijn, worden ze vernietigd.

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je de volgende rechten, waar je via het Formulier Rechten Betrokkene gebruik van kunt maken:

  • recht op inzage van je persoonsgegevens
  • recht op verwijdering van je persoonsgegevens
  • recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens
  • recht op dataportabiliteit.

Wij behandelen elk verzoek binnen de wettelijke termijn en maken gebruik van de wettelijke mogelijkheden om het in te willigen of af te wijzen. Een eventuele afwijzing van je verzoek zullen wij motiveren. Om de administratieve kosten te dekken, kunnen we een kleine bijdrage vragen om aan je verzoek te voldoen, afhankelijk van onze inspanning.

Verlies van je persoonsgegevens

Crumble heeft maatregelen genomen om datalekken te voorkomen. Mocht er toch een datalek ontstaan waarbij je persoonsgegevens verloren zijn geraakt, dan zullen wij dat onmiddellijk laten weten. Wij doen ons uiterste best om dit reglement naar behoren uit te voeren. Vind je toch dat deze privacyverklaring in de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kun je een klacht indienen bij onze Privacy Officer Liesbeth Machielsen, via [email protected].

Ben je ontevreden over de afhandeling van je klacht, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Crumble behoudt zich het recht voor, deze privacyverklaring aan te passen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van de AVG. Op onze website staat altijd de laatste versie van de Privacyverklaring.

Groningen, 1 oktober 2018